אזיקי ידיים עם שרשרת לחיבור ביניהם אפשרי לפרק ולהשתמש באזיקים לקשירה במיטה